Opis štandardu budovy

Byty a nebytové priestory

Konštrukčný systém stavby

Zvislý nosný systém steny z pórobetónových murovacích prvkov stužené železobetónovým jadrom. Stropné konštrukcie prvého podzemného a štvrtého nadzemného podlažia sú riešené ako obojsmerne vystužené železobetónové dosky s hrúbkou 250 mm. Stropné konštrukcie prvého, druhého a tretieho nadzemného podlažia sú riešené ako prefabrikované železobetónové stropné systémy SPIROLL so zálievkou.

Okná a balkónové dvere

Okenné konštrukcie bytov sú hliníkové s tepelne-izolačným 3-sklom, 7 komorové, plnené inertným plynom. Rozmer okien je individuálny podľa platnej stavebnej dokumentácie zvoleného bytu. Okná sú otváravo-sklopné s akustickým útlmom. Sklo je bezpečnostné a odolné voči mrazu. Všetky okná budú mať prípravu na externé žalúzie, s elektrickým ovládaním z interiéru.

Úprava povrchov

Fasáda domu bude riešená kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny difúzne otvorenou omietkou. Vnútorná vápennocementová hladká omietka ošetrená dvojitým náterom bielej oteruvzdornej umývateľnej farby.

Vykurovanie a teplá úžitková voda (TÚV)

Centrálna celoročná dodávka tepla do objektu je zabezpečená výrobou z centrálnej kotolne umiestnenej v suteréne objektu, ktorá zabezpečuje prívod vykurovacej vody do jednotlivých bytov. Vykurovanie jednotlivých obytných miestností je následne riešené formou podlahového kúrenia. V kúpeľni sa nachádza rebríkový radiátor, ktorý je napojený na rozvod tepla. Chod a reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach ovláda užívateľ bytu pomocou priestorového termostatu s nastaviteľným cyklom.

Vzduchotechnika

Prívod čerstvého vzduchu do obytných miestností zabezpečujú prirodzene okenné otvory. Odvetranie priestorov vrátane kúpeľne a WC je zabezpečené centrálnym ventilátorom umiestneným mimo priestoru bytu. Minimálna hygienická výmena vzduchu je zabezpečená nepretržite v kúpeľni a vo WC, kde je možné regulovať množstvo odvádzaného vzduchu. V kuchyni je možné osadiť cirkulačný digestor. Každý byt bude mať predprípravu na klimatizáciu, t.j. klimatizačné rozvody dovedené v byte do hlavnej obytnej miestnosti a na streche prípravu na osadenie externej jednotky. Termostat na ovládanie bude umiestnený v hlavnej obytnej miestnosti bytu.

Voda a kanalizácia

V mieste prípravy pre kuchynskú linku sú privedené rozvody studenej vody a TÚV zaslepené.

Silnoprúdová elektroinštalácia

Zásuvky 230 V sú umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach bytu, v kuchyni a v kúpeľni. Vývody pre osvetlenie sú vyvedené v každej miestnosti a ukončené svorkami. Osadené sú zásuvky a vypínače bielej farby. V mieste prípravy pre kuchynskú linku sú vyvedené prívody 230 V/16 A a 400 V/16 A pre pripojenie kuchynských elektrospotrebičov ukončené s 3 m rezervou. Individuálne meranie spotreby je zabezpečené prostredníctvom meracieho zaradenia umiestneného mimo priestoru bytu.

Slaboprúdová elektroinštalácia

Slaboprúdové bytové rozvádzače sú pripojené na spoločné dátové, telefónne a internetové pripojenie objektu optickým vláknom a koaxiálnym káblom. V každej obytnej miestnosti bytu je umiestnená zostava TV zásuvky a internetu (štruktúrovaná kabeláž).

Dvere

Vstupné dvere do bytu sú protipožiarne, bezpečnostné a osadené v oceľovej zárubni.

Podlahy a obklady

Akustická izolácia a poter.

Pivničná kobka

Pivničné priestory sú chránené odolnými oceľovoplechovými požiarnymi dverami, osadenými v oceľovej zárubni. Kobky sú tvorené oceľovou konštrukciou doplnenou drevotrieskovou výplňou s uzamykateľnými dverami. Na podlahe je protiprašný náter.

Parkovanie a parkovacie miesto

Parkovanie pre klientov je zabezpečené v podzemných garážach a vonkajšími státiami na ulici Senická. Parkovacie státia sú označené dopravným značením.

Spoločné priestory na bytových podlažiach

Na podlahe je položená jednoducho udržiavateľná dlažba. Bočné steny sú biele, natreté oteruvzdornou farbou. Na stropoch sú umiestnené dizajnové svietidlá ovládané pohybovými detektormi a núdzové osvetlenie. Odvetranie chodieb je zabezpečené prirodzeným vetraním.

Spoločné schodiská

Spoločné schodiská sú železobetónové, povrchovú úpravu tvorí protiprašný náter. Steny schodiskového priestoru sú natreté 2x bielym náterom interiérovou farbou.

Plochá strecha

Strecha na 4.NP je plochá, nepochôdzna so spádovaným zateplením do vyhrievaných zvodov a zaizolovaná hydroizoláciou Fatrafol proti vode a vlhkosti. Strecha nad 3.NP je uvažovaná ako pochôdzna (terasy bytov) s dlažbou spádovanou do dažďových vpustí.

Terénne úpravy

Okolie objektu je zatrávnené, chodníky sú riešené betónovou zámkovou dlažbou.