Postup ako

Kúpiť byt

5000€

rezervačný poplatok

20%

kúpnej ceny po podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vrátane rezervačného poplatku

80%

kúpnej ceny po kolaudácii daného projektu