Niečo o projekte

Rezidencia
Horský park
Bratislava

Bytový dom Rezidencia Horský park je situovaný na rohu na Senickej a Gaštanovej ulici, v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Tvorí ho samostatne stojaci bytový dom, ktorý svojou kompozíciou a vhodným začlenením do okolitého prostredia, vytvára príjemný a útulný priestor pre svojich obyvateľov. Obytný dom je navrhnutý ako trojpodlažný, s ustúpeným štvrtým podlažím a vlastnou podzemnou garážou. Projekt rešpektuje a dotvára okolitú zástavbu a stáva sa jej integrálnou súčasťou. Nízky počet bytov zaručuje pre svojich obyvateľov komornú atmosféru, maximálne súkromie a pohodlie.

Autormi projektu sú Rules architekti, ktorí projekt Rezidencia Horský park navrhli ako moderný, nadčasový a striedmy. Atraktivitu architektonického riešenia zvyšujú balkóny po celej šírke fasád, veľkorysé terasy na štvrtom nadzemnom podlaží a útulné predzáhradky na prízemí. Byty majú rozumné dispozične riešenia s cieľom maximálneho úžitku pre svojich budúcich klientov. Parkovacie miesta v podzemnej garáži budú mať predprípravu na domovú nabíjaciu elektrostanicu pre automobily.